Uitreiking NSV-VBO Beleidsprijs 2017

De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) hebben in 2009 het initiatief genomen tot een tweejaarlijkse Beleidsprijs. Dit jaar zal de prijs voor de vierde keer worden uitgereikt op woensdag 6 december in Utrecht. De prijs is bestemd voor het beste beleidsonderzoek en/of advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek duidelijk naar voren komt. Het gaat om gamma-wetenschappelijk onderzoek. Beleidsonderzoekers uit alle richtingen (sociologie, economie, bestuurskunde, onderwijskunde, politicologie, etc.) waren uitgenodigd om een bijdrage in te zenden.

Alleen (medewerkers van) onderzoeksbureaus en para-universitaire onderzoeksinstituten die werken voor externe opdrachtgevers kunnen naar de prijs meedingen. De prijs beoogt het vele interessante praktijkonderzoek dat in Nederland plaatsvindt beter voor het voetlicht te brengen. Naast bijdragen in de vorm van een wetenschappelijk artikel kunnen ook bestaande rapporten worden ingezonden.

De jury bestaat uit:

  • Peter van Hoesel (voorzitter) – Emeritus Hoogleraar Beleidsonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Annelies Daalder – Plaatsvervangend directeur WODC en Hoofd Externe Wetenschappelijke Betrekkingen
  • René Torenvlied – Hoogleraar Publiek Management, Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences, Universiteit van Twente
  • Jeroen Winkels – Hoofd Academische Zaken aan de Open Universiteit
  • Liesbet Heyse – Bestuurslid NSV en universitair docent, vakgroep Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen

De drie genomineerden voor de prijs van 2017 zullen op woensdag 6 december een presentatie geven van hun ingezonden rapport/artikel waarna de juryvoorzitter met hen in gesprek gaat en de winnaar bekend wordt gemaakt.

In verband met beperkte ruimte, vragen wij om u aan te melden via

Woensdag 6 december 2017
15.30 – 17.00 uur, aansluitend borrel
Stadskasteel Oudaen
Oudegracht 99 te Utrecht