Aankondiging

Inspiratienamiddag over datavisualisatie

Op dinsdag 12 december organiseren de Vlaamse en Nederlandse Vereniging voor Sociologie een inspiratienamiddag over datavisualisatie in de sociologie en sociale wetenschappen.

Met Jan Aerts (Data Analysis Group, KU Leuven) en Paul Girard (Science Po médialab) hebben we twee sprekers op het brandpunt van innovatie rond dataverkenning, visualisatie en presentatie. Datajournalist Maarten Lambrechts geeft op basis van de (onderzoek)gegevens van deelnemers een workshop over effectieve datavisualisatie voor wetenschapscommunicatie.

We starten om 13u in het Muntpunt (Brussel), en eindigen om 17u, waarna we deelnemers uitnodigen voor een napraat-drink.

Graag inschrijven voor 27 november, het aantal plaatsen is beperkt. Alle info online: http://sociologie.be/datavisualisatie

Symposium Praktijkgericht onderzoek; voldoet het of kan het beter?

Dit symposium vindt plaats op 16 november aanstaande in Nijmegen en wordt georganiseerd door Piet Verschuren n.a.v. het onlangs verschenen boek Kernthema’s in de methodologie, op weg naar beter onderzoek. Deelname aan deze bijeenkomst (inclusief lunch en borrel) is gratis. Zij die zich inschrijven krijgen kort tevoren een gedetailleerd programma van die middag toegestuurd, alsook een precieze aanduiding van de locatie.

Nadere bijzonderheden en een inschrijvingsformulier vindt u op de website

Lezing Participeren in arbeid en zorg: van kennis over sociale normen naar beleid

Welke rol spelen sociale normen bij het maken van keuzes rondom arbeid en zorg? Dat is de centrale vraag in de lezing ‘Participeren in arbeid en zorg: van kennis over sociale normen naar beleid’ die het Sociaal en Cultureel Planbureau organiseert op 27 november.
Tijdens deze lezing belichten Loes Meeussen (Katholieke Universiteit Leuven) en Wil Portegijs (SCP) de rol van sociale normen bij keuzegedrag en zetten we met Mark Bovens (WRR) stappen om een brug te slaan tussen onderzoek en beleid. Bij deze bent u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Deze lezing vindt plaats 27 november 2017, 12.00 – 15.30 uur, Bezuidenhoutseweg 30 Den Haag, seminarzaal.

Via deze link vindt u de uitnodiging met daarin informatie over het programma en de wijze van aanmelding.

Conference “The Power of Failure…”, 7-8 May 2018 Warsaw

On 7 and 8th of May the conference “The Power of Failure: New Perspectives in Social Theory and Practice” will be held in Warsaw (Poland).

The event is the 6th of the series of meetings on unintended consequences, which are organized within the framework of Polish Sociological Association, University of Warsaw, Cardinal Stefan Wyszyński University and The Maria Grzegorzewska University.

Paola de Vivo (University of Naples Federico II) and Linsey McGoey (University of Essex) accepted invitations to give keynote speech during the conference.

The deadline for submission abstracts is 15 December 2017. More information is available here http://unintended.uw.edu.pl/