Laatste berichten

DvdS 2018

De Dag van de Sociologie 2018 zal plaatsvinden in Rotterdam op donderdag 14 juni. Nadere informatie volgt op een later moment via deze website.

Actualiteitencollege 2017 over decentralisatie in de zorg

Het komende actualiteitencollege van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) heeft als titel Is nabij beter? Het vindt plaats op woensdag 13 december in de Seminarzaal van het Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag. In deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst laten diverse sociologen hun licht schijnen over actuele sociologische vraagstukken. Deze keer gaat het over de decentralisaties in de zorg. Meer informatie vindt u hier.

Jacques van Hoof overleden

Ons bereikte het treurige bericht dat op woensdag 5 juli op 75-jarige leeftijd Jacques van Hoof is overleden. Jacques was van 2007 tot 2011 voorzitter van de NSV. In zijn werkzame leven speelde hij een centrale en bindende rol in de Nederlandse arbeidssociologie, eerst als coördinator bij SISWO, later als hoogleraar aan verschillende universiteiten. Hij was mede-oprichter en redacteur van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. We wensen zijn familie, vrienden en andere naasten veel sterkte met het verwerken van dit verlies.