Laatste berichten

Symposium Praktijkgericht onderzoek; voldoet het of kan het beter?

Dit symposium vindt plaats op 16 november aanstaande in Nijmegen en wordt georganiseerd door Piet Verschuren n.a.v. het onlangs verschenen boek Kernthema’s in de methodologie, op weg naar beter onderzoek. Deelname aan deze bijeenkomst (inclusief lunch en borrel) is gratis. Zij die zich inschrijven krijgen kort tevoren een gedetailleerd programma van die middag toegestuurd, alsook een precieze aanduiding van de locatie.

Nadere bijzonderheden en een inschrijvingsformulier vindt u op de website

Lezing Participeren in arbeid en zorg: van kennis over sociale normen naar beleid

Welke rol spelen sociale normen bij het maken van keuzes rondom arbeid en zorg? Dat is de centrale vraag in de lezing ‘Participeren in arbeid en zorg: van kennis over sociale normen naar beleid’ die het Sociaal en Cultureel Planbureau organiseert op 27 november.
Tijdens deze lezing belichten Loes Meeussen (Katholieke Universiteit Leuven) en Wil Portegijs (SCP) de rol van sociale normen bij keuzegedrag en zetten we met Mark Bovens (WRR) stappen om een brug te slaan tussen onderzoek en beleid. Bij deze bent u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Deze lezing vindt plaats 27 november 2017, 12.00 – 15.30 uur, Bezuidenhoutseweg 30 Den Haag, seminarzaal.

Via deze link vindt u de uitnodiging met daarin informatie over het programma en de wijze van aanmelding.

Conference “The Power of Failure…”, 7-8 May 2018 Warsaw

On 7 and 8th of May the conference “The Power of Failure: New Perspectives in Social Theory and Practice” will be held in Warsaw (Poland).

The event is the 6th of the series of meetings on unintended consequences, which are organized within the framework of Polish Sociological Association, University of Warsaw, Cardinal Stefan Wyszyński University and The Maria Grzegorzewska University.

Paola de Vivo (University of Naples Federico II) and Linsey McGoey (University of Essex) accepted invitations to give keynote speech during the conference.

The deadline for submission abstracts is 15 December 2017. More information is available here http://unintended.uw.edu.pl/

DvdS 2018

De Dag van de Sociologie 2018 zal plaatsvinden in Rotterdam op donderdag 14 juni. Nadere informatie volgt op een later moment via deze website.