Aankondiging

Call for Panels Dag van de Sociologie 2022

Op donderdag 16 juni 2022 vindt de 22ste Dag van de Sociologie plaats aan de Rijksuniversiteit Groningen. De Dag wordt georganiseerd door de vakgroep Sociologie in samenwerking met de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS). Dit jaren vieren we 100 jaar Sociologie in Nederland! Abram de Swaan zal in een voordracht terugblikken op de Nederlandse Sociologie in de afgelopen decennia.. Ook wordt samen met Sociëtas – de Groningse studievereniging van Sociologie – een extra editie van de Nacht van de Sociologie georganiseerd. 

Het programma omvat traditioneel een scala aan thematische sessies, een gezamenlijke lunch, een plenaire sessie (dit jaar rond 100 jaar Sociologie), en de uitreiking van de NSV scriptieprijzen en de NSV Artikelprijs. De Dag wordt afgesloten met een receptie. In parallelle thematische sessies krijgen meer dan 150 sociologen uit binnen- en buitenland de kans om hun onderzoek te presenteren aan hun collega’s. Sessie-voorstellen met expliciete aandacht voor 100 jaar Sociologie (terugblikkend en/of vooruitkijkend) zijn ook welkom!

De Call for Papers wordt in de eerste week van februari 2022 uitgebracht. Om de sessies inhoudelijker beter af te bakenen en om ook de mogelijkheid te bieden voor meer gespecialiseerde discussies, is er de kans om zelf thematische panels voor te stellen tot uiterlijk 24 januari 2022. Een volledig panel bestaat meestal uit vier paper-presentaties en een (panel-)voorzitter, maar van dit format kan afgeweken worden. Panels kunnen ofwel volledig Nederlandstalig, ofwel volledig Engelstalig zijn. 

Het is mogelijk bij een voorstel voor een panel reeds de vier te presenteren papers te noemen, maar men kan ook een ‘open’ panel voorstellen. Bij onvoldoende belangstelling voor een panel zullen we worden genoodzaakt deze samen te voegen met andere een sessie. 

De panel-voorstellen moeten uiterlijk 24 januari 2022 toegestuurd worden naar  . We stellen daarbij de volgende informatie op prijs: 

  • Titel en abstract (max. 300 woorden) van het panel 
  • Naam en contactinformatie van de panelvoorzitter 
  • Max. 4 paper-voorstellen: Naam van de auteur(s), titel van de paper, en abstract (max. 300 woorden) 

De panelvoorzitters zullen voorafgaand aan de algemene Call for Papers, geïnformeerd worden over de goedkeuring van hun sessies. 

Indien u vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren via

Jenny Gierveld ingehuldigd als NSV-erelid

Het bestuur is verheugd om bekend te maken dat Jenny Gierveld in 2021 tot erelid van de NSV is benoemd. Het 26e erelidmaatschap werd bekend gemaakt op het Actualiteitencollege van 25 november 2021, dat vanwege de corona-maatregelen online plaatsvond. De feestelijke uitreiking van het erelidmaatschap zal plaatsvinden op de Dag van de Sociologie, op 16 juni 2022 in Groningen. Theo van Tilburg en Pearl Dykstra hebben een prachtige laudatio geschreven van Jenny Gierveld, die u vindt in de Portrettengalerij. Het NSV bestuur spreekt met dit erelidmaatschap haar grote waardering en dank aan Jenny Gierveld uit, voor haar imposante werk voor sociologie en samenleving.

Prijswinnaars 2021

Met meer dan 200 geregistreerde deelnemers heeft vandaag de Dag van de Sociologie onder ruime belangstelling en na een afwezigheid van een jaar plaatsgevonden. De Universiteit Utrecht heeft gezorgd voor een uitstekend verloop van dit evenement (ondanks enkele technische haperingen die snel zijn opgevangen) dat door de nog steeds geldende coronamaatregelen online is doorgegaan. Een terugkerend ritueel op deze Dag is de uitreiking van de prijzen. Jaarlijks wordt de Scriptieprijs voor beste Master thesis uitgereikt; daarnaast was dit jaar ook de Artikelprijs aan de beurt. Twee jury’s hebben zich gebogen over deze prijzen, en zijn na zorgvuldig en geheim beraad tot de volgende laureaten gekomen. De winnaar van de Scriptieprijs 2021 is Myrthe Hendrix (RU Nijmegen) met de scriptie “Zwanger op de werkvloer: dat baart zorgen. Evaluatie van de mate waarin voorlichtingsmaatregelen aan vrouwen effectief zijn in de aanpak van zwangerschapsdiscriminatie”. Het volledige juryrapport is hier te vinden. De Artikelprijs 2021 is uitgereikt aan Etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt: Verschillen tussen etnische groepen en de rol van beschikbare informatie over sollicitanten, van de hand van Lex Thijssen, Marcel Coenders en Bram Lancee. De laudatio vind je hier.